Ύλη εξετάσεων όπλων


Ken 7 Suburi (Kihon)

Ken 7 Suburi (Kihon)

Ichi-no-suburi – Kihon uchikomi

Ni-no-suburi – Jodankamae uchikomi

San-no-suburi – Wakigamae uchikomi

Yon-no-suburi – Fumikae uchikomi

Go-no-suburi – Kirikaeshi uchikomi

Roku-no-suburi – Kirikaeshi uchikomi tsuki

Nana-no-suburi – Kihon uchikomi fumikomi tsuki

Bokken Uchikomi

Bokken Uchikomi (hanmi, zengo, shiho, happo)

Bokken Uchikomi Tsuki (hanmi, zengo, shiho, happo)

Bokken Uchikomi Fumikomi Tsuki (hanmi, zengo, shiho, happo)

Jo 20 Suburi (Kihon)

Tsuki:

Choku tsuki

Kaeshi tsuki

Ushiro tsuki

Tsuki gedan gaeshi

Tsuki jodan gaeshi

Menuchi:

Shomen uchikomi

Renzoku uchikomi

Menuchi gedan gaeshi

Menuchi ushiro tsuki

Gyako yokomen ushiro tsuki

Hasso Gaeshi:

Hasso gaeshi uchi

Hasso gaeshi tsuki

Hasso gaeshi ushiro tsuki

Hasso gaeshi ushiro uchi

Hasso gaeshi ushiro barai

Hasso Gaeshi:

Hasso gaeshi uchi

Hasso gaeshi tsuki

Hasso gaeshi ushiro tsuki

Hasso gaeshi ushiro uchi

Hasso gaeshi ushiro barai

Katate:

Katate gedan gaeshi

Toma katate uchi

Katate hachi no ji gaeshi

Nagare Gaeshi:

Hidari nagare gaeshi uchi

Migi nagare gaeshi tsuki

Jo – Kata

Kata 13 (kata jusan)

Kata 22 (kata nijuni)

Kata 31 (kata sanjuichi)

Jo – Jo

Jo awase (8 φόρμες)

Kummi Jo (7st) + nya Kummi Jo (10 φόρμες)

Jo – Bokken

Ken-tai-jo (7 φόρμες)

Φόρμες 1-3 σε μορφή kihon, awase και με παραλλαγές τεχνικών

Φόρμες 4-5 με παραλλαγές τεχνικών

Φόρμες 6-7 με χρήση τεχνικών

Bokken – Bokken

Bokken awase (7 φόρμες)

Kummi Tachi (5 φόρμες, 10 παραλλαγές με Bokken, 10 παραλλαγές με τεχνική σώματος)

Ki-musubi-no-tachi

© Copyright 2023 Evolution Dojo. All rights reserved.