Ύλη εξετάσεων KYU


6 KYU – ROKKYU

 1. UKEMI (Mae, Ushiro)
 2. IKKYO-UNDO (Mae, Ushiro)
 3. SHIKKO (Mae)
 4. TAISABAKI (Irimi, Ushiro Tenkan, Irimitenkan, Kaiten, αλλαγή στάσης σε 90°)

Tachiwaza:

SHOMENUCHI ­ Iriminage (ura)

AIHANMIKATATEDORI – Ikkyo

KATATEDORI (Gyakuhanmi) – Taino-tenkan-ho, kokyu nage (2 εκδόσεις)

Suwariwaza:

RYOTEDORI – Kokyuho

5 KYU – GOKYU

 1. Περιλαμβάνεται η ύλη του 6 KYU
 2. TOBIKOSHI-UKEMI
 3. IKKYO-UNDO (Shiho)
 4. SHIKKO (Mae, Ushiro)
 5. BOKKEN SUBURI (1-4)

Tachiwaza:

AIHANMIKATATEDORI – Kotegaeshi (ura)

SHOMENUCHI – Ikkyo, iriminage

KATATEDORI – Kaitenage (uchi-soto), nikyo, shihonage

KATADORI – Ikkyo

KATATERYOTEDORI – Kokyounage

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Iriminage (ura)

RYOTEDORI – Kokyuho

4 KYU – YONKYU

 1. Περιλαμβάνεται η ύλη του 5 KYU
 2. IKKYO-UNDO (Happo)
 3. SHIKKO (Kaiten)
 4. BOKKEN SUBURI (1-7)
 5. JO KIHON (1-10)

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo

Tachiwaza:

CHUDAN-TSUKI – Kotegaeshi (ura)

RYOTEDORI – Kokyounage

YOKOMENUCHI – Shihonage, Ikkyo

KATATERYOTEDORI – Ikkyo

KATATEDORI – Ikkyo, Nikyo, kaitennage (uchi-soto), Kokyouho

KATADORI – Nikyo, Sankyo

3 KYU – SANKYU

 1. Περιλαμβάνεται η ύλη του 4 kYU
 2. JO KIHON (20 former, hidari/migi)
 3. Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να κάνει τις τεχνικές και να τις δεχτεί.

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo

KATADORI – Ikkyo

Hanmi-Handachiwaza:

KATATEDORI – Kaitennage

Tachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Iriminage, Kotegaeshi

CHUDAN-TSUKI – iriminage

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyounage

RYOTEDORI – Shihonage, Tenchinage

YOKOMENUCHI – Iriminage, Udekiminage, Kokyonage, Nikkyo

KATATEDORI – Koshinage (τουλάχιστον 2 παραλλαγές)

Ushirowaza (στατικά):

RYOTEDORI – Ikkyo, Kokyounage

###2 KYU – NIKYU

 1. Περιλαμβάνεται η ύλη του 3 KYU
 2. BOKKEN UCHIKOMI (hanmi, zengo, shiho, happo)
 3. BOKKEN UCHIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
 4. BOKKEN UCHIKOMI FUMIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
 5. 13 no JO (hidari/migi)

Suwariwaza:

YOKOMENUCHI – Iriminage

KATADORI Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo

Hanmi-handachiwaza:

KATATEDORI – Shihonage

SHOMENUCHI – Iriminage, Nikyo

TSUKI – Kotegaeshi (ura)

Tachiwaza:

KATADORI-MENUCHI – Ikkyo

KATATEDORI – Hijikimeosae, Kaitenage, Kaitenosae, Iriminage

KATATEDORI – Jiu waza

KATADORI – Kokyounage

MUNADORI – Shihonage

YOKOMENUCHI – Nikkyo, Gokyo

TSUKI – Iriminage, Kaitennage, Shihonage

KATATERYOTEDORI – Kokyoho

Ushirowaza (στατικά):

RYOTEDORI – Kotegaeshi

RYOKATADORI – Kokyounage, Ikkyo

KATATE-KUBIJIME – Kokyounage

1 KYU – IKKYU

 1. Περιλαμβάνεται η ύλη του 2 KYU
 2. JO KIHON 1-20 (με βήματα εμπρός / πίσω και εναλλαγή πλευράς)
 3. 22 no JO (hidari/migi)
 4. 31 no JO (hidari/migi)

Suwariwaza:

YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo

SHOMENUCHI – Jiyuwaza

Hanmi-handachiwaza:

RYOTEDORI – Shihonage

KATATEDORI – Ikkyo

USHIRO-RYOKATADORI – Kokyounage, Kotegaeshi, Sankyo

Tachiwaza:

MUNADORI – Uchikaitensankyo

KATADORI-MENUCHI – Shihonage, Kotegaeshi

KATATEDORI – Jiyuwaza

RYOTEDORI – Jiyuwaza

KATATERYOTEDORI – Jiyuwaza

SHOMENUCHI – Koshinage

YOKOMENUCHI – Jiyuwaza

TSUKI – Ushirokirotoshi, Jiyuwaza

Ushirowaza (στατικά):

RYOHIJIDORI – Kotegaeshi

USHIRO-KAKAE – Kokyounage

KATATE-KUBIJIME – Sankyo, Koshinage

RYOTEDORI – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Jujigarame, Shihonage

© Copyright 2023 Evolution Dojo. All rights reserved.