Ύλη εξετάσεων - Dan

Ύλη εξετάσεων DAN


1 DAN – SHODAN

1. BOKKEN AWASE (1-7)

2. JO AWASE (1-8)

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

Hanmi-handachiwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

KATATEDORI – Shihonage, Kaitennage (uchi, soto)

Tachiwaza:

RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kokyounage, Tenchinage

KATADORI-MENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyounage

CHUDAN-TSUKI – Sankyo, Yonkyo, Iriminage

KATADORI – Kokyounage, Nikyo

KATATERYOTEDORI – Kokyouho

Ushirowaza:

RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Jujigarame, Koshinage

KATATE-KUBIJIME – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Jujigarame, Koshinage

Henka Oyou waza:

Suwariwaza-kokyouho (παραλλαγές από διάφορες επιθέσεις)

Renzokuwaza (2 παραλλαγές ανά τεχνική):
SHOMENUCHI-IKKYO Kokyounage
SHOMENUCHI-IKKYO Kotegaeshi
SHOMENUCHI-IKKYO Iriminage
SHOMENUCHI-IKKYO Shihonage

Jiyuwaza (με ροή, χωρίς ακινητοποίηση):

TORIWAZA – Περίπου 1 λεπτό τεχνικές από διαφορετικές επιθέσεις πιασίματα

UCHIWAZA / TSUKIWAZA – Περίπου 1 λεπτό τεχνικές από διαφορετικές επιθέσεις χτυπημάτων

2 DAN – NIDAN

1. Περιλαμβάνεται η ύλη του Shodan

2. KUMMIJO (1-10)

3. KUMMITACHI (1-5)

Tantodori:

SHOMENUCHI – Iriminage, Gokyo, Kotegaeshi

YOKOMENUCHI – Shihonage, Sankyo, Gokyo

TSUKI – Kokyouho, Kotegaeshi, Nikyo

KATADORI-TSUKI, USHIRO-ERIDORI (Μία τεχνική για κάθε επίθεση)

Suwariwaza:

YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

KATATEDORI – Ikkyo, Nikko, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

Hanmi-Handachiwaza:

KATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

USHIRO-RYOKATADORI – Kokyounage, Ikkyo, Sankyo, Kotegaeshi

Tachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage

KATATERYOTEDORI – Kokyounage (2 παραλλαγές)

YOKOMENUCHI – Koshinage (3 παραλλαγές)

YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kaitennage

JODAN-TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kaitennage, Kaitenosae, Udegarami

Ushirowaza:

RYOHIJIDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Aikiotoshi

RYOHIJIDORI – Kokyounage (3 παραλλαγές)

RYOTEDORI – Jiyuwaza

Henka oyou waza:

KATATERYOTEDORI – Kokyouho (3 olika)

MUNADORI (με στρίψιμο στη λαβή) – Ikkyo, Nikyo

MUNADORI (με στρίψιμο στη λαβή) – Iriminage (2 παραλλαγές)

Kaeshi waza:

SHOMENUCHI – Kotegaeshi, Ikkyo, Nikyo (2 παραλλαγές)

Futaridori (στατικά): Shihonage, Kokyounage (2 παραλλαγές)

Futarigake: Jiyu

3 DAN – SANDAN

1. Συμπεριλαμβάνεται η ύλη του NIDAN

2. KUMMITACHI HENKA (Ken-no-ri)

3. KI-MUSUBI-NO-TACHI

Tantodori:

SHOMENUCHI – Gokyo, Iriminage

SHOMENUCHI (με πιάσιμο όπως στο Tsuki) – Nikyo

YOKOMENUCHI – Kotegaeshi, Shihonage, Gokyo

TSUKI – Ikkyo, Iriminage, Hijikimeosae

KATADORI-TSUKI, USHIRO-ERIDORI (2 τεχνικές από κάθε επίθεση)

Tachidori:

SHOMENUCHI, YOKOMENUCHI, TSUKI (3 τεχνικές για κάθε επίθεση)

Jodori:

SHOMENUCHI, TSUKI (3 τεχνικές για κάθε επίθεση)

Jowaza (διάφορα πιασίματα): 5 τεχνικές

Suwariwaza:

MUNADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

SHOMENUCHI – Jiyuwaza

YOKOMENUCHI – Jiyuwaza

Hanmi-Handachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kotegaeshi

SHOMENUCHI – Jiyuwaza

YOKOMENUCHI – Jiyuwaza

Tachiwaza:

RYOKATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, kokyounage

RYOTEDORI – Kokyounage (5 παραλλαγές)

JODAN-TSUKI – Jiyuwaza

CHUDAN-TSUKI – Jiyuwaza

Ushirowaza:

KAKAE – Ikkyo, Aikiotoshi, Kokyounage (2 παραλλαγές)

HAGAIJIME – Iriminage

Henka oyou waza:

RENZOKUWAZA (2 παραλλαγές ανά τεχνική):
SHOMENUCHI-Ikkyo-Jiyu (Τουλάχιστον 3 τεχνικές)
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Koshinage
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Jiyu (τουλάχιστον 2 τεχνικές)
SHOMENUCHI-Sankyo(ura) – Jiyu (τουλάχιστον 3 τεχνικές)

Kaeshi waza:

SHOMENUCHI – Iriminage, Shihonage, Sankyo (ura) (2 τρόπους σε κάθε τεχνική)

FUTARIDORI (στατικά): Ikkyo, Nikyo, Yonkyo, Kokyounage (2 παραλλαγές)

SANNIN GAKE: Jiyu

4 DAN – YONDAN

1. Συμπεριλαμβάνεται η ύλη των SHODAN, NIDAN, SANDAN

2. KUMMITACHI-HENKAWAZA (Tai-no-ri)

3. KEN-TAI-JO (1-7 με παραλλαγές, αν υπάρχουν)

4. Διάφορες μορφές JIYU-WAZA

GERI DORI: 3 τεχνικές

SANNIN DORI: 3 τεχνικές

YONNIN GAKE: Jiyu